Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ


Παρέτειναν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου οι δικαστές και οι εισαγγελείς την πρωτότυπη διαμαρτυρία τους, να ανεβαίνουν στις έδρες κανονικά το πρωί στις 9 και να κατεβαίνουν στις 10!
Αποτέλεσμα, η αναβολή των δικών με ό,τι αυτή συνεπάγεται.
Κυρίως να συσσωρεύονται νέοι όγκοι δικογραφιών που περιμένουν την εκδίκασή τους και χρόνια σε πολλές περιπτώσεις, ενώ χιλιάδες πολίτες περιμένουν κι αυτοί πολύ καιρό την περαίωση των υποθέσεών τους και την απονομή της δικαιοσύνης.
Επίσης, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου δεν θα δημοσιεύονται οι δικαστικές αποφάσεις.
Δημιουργούνται κατά συνέπειαν πολύ μεγάλα προβλήματα για την κοινωνία, όταν μάλιστα δεν δικάζονται ακόμη και τα ασφαλιστικά μέτρα.
Αναμφίβολα,οι δικαστικοί που στέκονται στο ύψος τους και αποτελούν παραδείγματα προς μίμησιν, όσον αφορά την εντιμότητα, την αμεροληψία και το ακριβοδίκαιο των αποφάσεών τους. Εργαζόμενοι σκληρά και με αυταπάρνηση, θέτουν δίκαια αιτήματα που η πολιτεία έχει υποχρέωση να ικανοποιήσει, πλην όμως, για το καλό των πολιτών της χώρας μας που δεινοπαθεί αυτή την περίοδο, θα πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις για να βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή λύση στο σοβαρό θέμα της πρωτότυπης απεργίας τους.


ΟΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΑΣ.

Ευχάριστη εξέλιξη θεωρείται η ουσιαστική συνένωση των δύο μεγάλων αερομεταφορέων μας, της AEGEAN και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, με την εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη έναντι 72.000.000 ευρώ.
Αξιοσημείωτη και επίσης ευχάριστη εξέλιξη είναι η κοινή λειτουργία των διοικητικών, των οικονομικών, των τεχνικών και των λοιπών υπηρεσιών των δύο εταιρειών, η διατήρηση του προσωπικού τους και των ονομασιών τους.
Αναμφισβήτητο είναι, ότι στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν επιτυχώς δύο αερομεταφορείς.
Κατά συνέπειαν με την ουσιαστική συνένωσή τους, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και η AEGEAN, θα παύσουν να είναι ζημιογόνες και θα γίνουν ανταγωνιστικές απέναντι στις ξένες, οι οποίες άρχισαν ήδη να διεκδικούν δικό μας μεταφορικό και πτητικό έργο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδας.
Έχουμε λοιπόν τώρα μια νέα ισχυρή και εύρωστη αεροπορική εταιρεία με σύγχρονο στόλο και εξοπλισμό, με προσωπικό άριστο και υψηλής εκπαίδευσης που προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό.
Η συνένωση θα πρέπει να εγκριθεί από την Ε.Ε., πράγμα που θεωρείται βέβαιο.